تازه های کتابخانه

دوباره!

 • نویسنده: نویسنده و تصویرگر امیلی گرویت؛ترجمه ی مانا رجب زاده
 • ناشر: انتشارات زعفران، کتابهای زعفرانی
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: رجب زاده
 • موضوع: ; Bedtime -- Fiction

صدا می‌آد، صدا می‌آد، این صدا از کجا می‌آد؟

 • نویسنده: سروده رودابه حمزه‌ای؛تصویرگر اکبر نیکان‌پو
 • ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های شکوفه
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: تصویر‌گر: ن‍ی‍ک‍ان‌پ‍ور
 • موضوع: ; شعر کودکان

این که یک افسانه نیست!

 • نویسنده: نویسنده ویل مبیت؛تصویرگر فرد بلانت, مترجم اعظم مهدوی
 • ناشر: انتشارات زعفران، کتابهای زعفرانی
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; Fairy tales

می خوام یه پروانه بشم

 • نویسنده: شاعر نسیم نوروزی؛نصویرگر چنور شعبانی
 • ناشر: نشر جمال
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; children`s poetry

بغلم کن

 • نویسنده: نویسنده و تصویرگر سیمونا چیرائولو؛مترجم رامتین فرزاد
 • ناشر: انتشارات زعفران، کتابهای زعفرانی
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: فرزاد
 • موضوع: ; Cactus -- Fiction

جغد و سماور

 • نویسنده: نویسنده پری رضوی؛تصویرگر فریبا روشن روان, ویراستار محمد دسترس.
 • ناشر: ویهان
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; داستان های تخیلی

عید اومده عروسکا

 • نویسنده: شاعر خاتون حسنی؛تصویرگر مرضیه قوام زاده
 • ناشر: آستان قدس رضوی،شرکت به نشر، کتابهای پروانه
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: قوام زاده
 • موضوع: ; Children's poetry

خدا نقاش خوبی است

 • نویسنده: سروده‌ی سعیده موسوی‌زاده؛تصویرگر گلرخ مهتاج‌الفضل
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، کتابهای پروانه
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: محتاج‌الفضل
 • موضوع: ; Children's poetry

مهمانی پر ماجرا

 • نویسنده: تصویرگر حمید کارگری
 • ناشر: نشر جمال، کتاب‌های سلام
 • سال نشر: 1397
 • موضوع:

یک غل، دو غل

 • نویسنده: نویسنده یگانه مرادی لاکه؛تصویرگر سعیده ثابت‌نیا
 • ناشر: شباویز
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: تصویر‌گر: ثابت‌نیا
 • موضوع: ; داستان‌های حیوانات